Slovensky English Deutsch Polish Magyar 
On-line rezervácia
Od:
Do:
Meno
E-mail
Telefón
Počet ľudí
Počet izieb
Prístelkov
Poznámka
   Hotel*** BARBAKAN Levoča
Košická 15
054 01 Levoča

N49°01'38.5" E20°35'31.4"

Tel: 00421/53 451 43 10
      00421/53 451 36 08
Fax: 00421/53 451 36 09

E - mail: recepcia@barbakan.sk

wifi facebook

 

Gotická cesta

Vitajte na Gotickej ceste
Symbol Gotickej cesty

 


Značenie Gotickej cesty

 


"Na počiatku bola krajina.
Múdra, prísna, do seba uzavretá.
Sama v sebe a sama pre seba.
Potom prišiel človek."

Milan Rúfus


Spiš a jeho okolie je mimoriadne bohatý a zaujímavý množstvom umelecko-historických pamiatok, je vzácnou pokladnicou najmä gotických pamiatok, z ktorých hlavne sochárske a maliarske diela dosahujú svetovú úroveň.
Rozvoj gotického umenia na Spiši súvisí s príchodom kolonistov, najmä nemeckých v 13. storočí do tejto oblasti,čo znamenalo rozvoj miest zásluhou privilégií. Vďaka tvorivým schopnostiam staviteľov, rezbárov, maliarov, kamenárskych a iných majstrov stal sa gotický Spiš spolutvorcom výtvarného profilu Európy. Najvýznamnejším gotickým dielom je dielo Majstra Pavla z Levoče, ktorého práce presahujú až za Spišský región, konkrétne do Poľska. Medziďalšie významne gotické diela patria nástenne maľby napr. vŽehre a Dravciach.

 

Práve vzhľadom na tieto historické hodnoty začiatkom roku 1996 založila skupina nadšencov z oblasti cestovného ruchu v Levoči a Rožňave združenie Spiš - Gemer a v spolupráci s nemeckým partnerom, firmou
Dr. Gotz & Partner GmbH - podporovaní ministerstvom hospodárstva Spolkovej Republiky Nemecko - prvú turistickú cestu na Slovensku, ktorú nazvali GOTICKÁ CESTA. Tá Vám v ucelenom okruhu predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónov Spiš a Gemer: vysoko na vrhoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzea a katedrály- ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo romantické kamenné mosty. Popritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale presvedčíte sa o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické epochy.
Gotická cesta vedie samozrejme dobre vyznačenými cestami vybavenými informačnými tabuľami a prechádza našou pôvabnou krajinou.

Gotická cesta je zložená zo štyroch okruhov:
 
I.
Spišsko-Gemerský okruh
II.
Spišský okruh-tatranský
III.
Spišský okruh-pieninský
IV.
Gemersko-rimavský okruh

© Barbakan 2010