Slovensky English Deutsch Polish Magyar 
On-line rezervácia
Od:
Do:
Meno
E-mail
Telefón
Počet ľudí
Počet izieb
Prístelkov
Poznámka
   Hotel*** BARBAKAN Levoča
Košická 15
054 01 Levoča

N49°01'38.5" E20°35'31.4"

Tel: 00421/53 451 43 10

E - mail: recepcia@barbakan.sk

wifi facebook

 

Kultúra

Gotická cesta

SPIŠSKO-GEMERSKÝ OKRUH

  LEVOČA
SPIŠSKÝ HRHOV
SPIŠSKÁ KAPITULA
SPIŠSKÉ PODHRADIE
SPIŠSKÝ HRAD
BIJACOVCE
ŽEHRA
HODKOVCE
SPIŠSKÉ VLACHY
KROMPACHY
PLEJSY
ŠTEFÁNSKA HUTA
GELNICA
SMOLNÍK
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
HRAD KRÁSNA HôRKA
ROŽŇAVA
BETLIAR
GEMERSKÁ POLOMA
KOCEĽOVCE
OCHTINÁ
ŠTÍTNIK
JELŠAVA
CHYŽNÉ
REVÚCA
MURÁŇ
TELGÁRT
STRATENÁ
DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
DOBŠINÁ
DEDINKY
MARKUŠOVCE
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
SMIŽANY
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
DRAVCE

LEVOČA:

1949 SÍDLOM KRAJSKÉHO SÚDU. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY DOKAZUJÚ, ŽE ÚZEMIE LEVOČE BOLO NEPRETRŽITE OSÍDLENÉ UŽ OD MLADŠEJ DOBY
KAMENNEJ. V LISTINÁCH, KTORÉ SA ZACHOVALI, SA MESTO PRVÝKRÁT SPOMÍNA V ROKU 1249.
V ROKU 1271 SA STALO HLAVNÝM MESTOM SPOLOČENSTVA SPIŠSKÝCH NEMCOV.
VÝHODNÁ POLOHA POMOHLA MESTU K JEHO NEBÝVALEMU ROZMACHU. PRISPELI K TOMU AJ RôZNE PRÁVA A VÝSADY.
NAJDôLEŽITEJŠÍM BOLO PRÁVO SKLADU UDELENÉ MESTU V ROKU 1321,
LEVOČA SA STALA V 14. STOROČÍ SLOBODNÝM KRÁĽOVSKÝM MESTOM A PATRILA MEDZI POPREDNÉ MESTÁ NA SLOVENSKU.
MESTO DOSIAHLO SVOJ HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY ROZMACH KONCOM 14, A V 15, STOROČÍ.
I NAPRIEKČIASTOČNÉMU ÚPADKU SA LEVOČA V 2, POLOVICI 16, STOROČIA SA OPAŤ DOSTALA MEDZI POPREDNÉ MESTÁ HORNÉHO UHORSKA.
ROZPAD FEUDALIZMU JU NEPRIAZNIVO ZASIAHOL. KLESOL VÝZNAM UDELENÝCH VÝSAD, ZMENIL SA AJ SMER OBCHODNÝCH CIEST.
SVOJU ÚROVEŇ SI V TOMTO OBDOBÍ UDRŽALI UŽ IBA KNÍHTLAČIARNE. VYBUDOVANÍM KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJŽELEZNICE V ROK 1873 VÝZNAM LEVOČE EŠTE VIACH POKLESOL. DO ROKU 1923 BOLA SÍDLOM SPIŠSKEJ ŽUPY.
KOSTOL SV. JAKUBA - NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, JE NAJVäČŠÍ GOTICKÝ KOSTOL NA SPIŠI. S JEHO VÝSTAVBOU ZAČALI
ASI V PRVEJ POLOVICI 14. STOROČIA A AŽ NA MALÉ PRÍSTAVBY BOLA STAVBA UKONČENÁ V ROKU 1400. V JEHO INTERIÉRI SA
NACHÁDZA 11 GOTICKÝCH A RENESANČNÝCH OLTÁROV. NAJVIAC OBDIVOVANÝ JE HLAVNÝ OLTÁR, NAJVYŠŠÍ GOTICKÝ OLTÁR NA SVETE, S VÝŠKOU 18,62 M. POCHÁDZA PRAVDEPODOBNE Z ROKOV 1507-1517 Z DIELNE AJSTRA PAVLA Z LEVOČE. ZĎALŠÍCH OLTÁROV TREBA SPOMENÚŤ: OLTÁR JÁNOV Z ROKU 1520, OLTÁR SV.PETRA A PAVLA POCHÁDZA ASI Z ROKU 1500, OLTÁR SV. ANNY ZHOTOVENÝ PRED ROKOM 1516, OLTÁR SV MIKULÁŠA Z ROKU 1507, NOVŠÍ JE OLTÁR SV MICHALA ARCHANJELA. TABUĽOVÁ MAĽBA OLTÁRA SV. KATARÍNY PATRÍ MEDZI NAŠE NAJSTARŠIE TABUĽOVÉ MAĽBY. V SEVERNEJ BOČNEJ LODI JE VZÁCNY A VYSOKÝ OLTÁR P. MÁRIE SNEŽNEJ Z ROKU 1496.
HODNOTNÁ JE AJ JUŽNÁ LOĎ, KDE STOJÍ OLTÁR MUŽ BOLESTÍ ZHOTOVENÝ OKOLO ROKU 1480. VZÁCNYM UMELECKÝM DIELOM SÚ NÁSTENNÉ MAĽBY. NAJSTARŠIA Z NICH Z POLOVICE 14. STOROČIA JE ZA ORVÍNOVSKÝM OLTÁROM. PRESBYTÉRIUM JE BOHATO VYZDOBENÉ MAĽBAMI Z 15, A 16, STOROČIA. IDE NAJMä O VEĽKÝ CYKLUS PROROKOV A APOŠTOLOV. KOSTOL JE NEOBYČAJNE BOHATÝ AJ NA VÝROBKY UMELECKÉHO REESLA. VEĽKÁ RENESANČNÁ KATEĽNICA POCHÁDZA Z ROKU 1626. LAVICE SÚ Z 15. A 16. STOROČIA. ORGAN PATRIL DLHO K NAJVäČŠÍM V UHORSKU.
RADNICA BOLA PôVODNE VYSTAVANÁ V GOTICKOM SLOHU. POŽIARE V ROKOCH 1550, 1561 A 1599 JU CELKOM ZNIČILI.
STAVBA NOVEJ RADNICE BOLA UKONČENÁ V ROKU 1615. OSLEDNÉ VäČŠIE ÚPRAVY SA REALIZOVALI V ROKOCH 1893-95 KEDY
BOLI NA STRECHE DOSTAVOVANÉ MANZARDY VŠTÝLE TALIANSKEJ RENESANCIE.
ZVONICA STAVEBNE SÚVISÍ Z RADNICOU. VYBUDOVANÁ BOLA O OBDOBÍ 1656-1661. DNEŠNÝ VZHĽAD DOSTALA PO VIACERÝCH REKONŠTRUKCIACH.
KLIETKA HANBY JE ZAUJÍMAVOU KOVOVOU STAVBOU NA PEVNOM ZÁKLADE. POCHÁDZA ASI Z R. 1500 A SLÚŹILA NA PRANIEROVANIE ŽIEN.
EVANJELICKÝ KOSTOL BOL POSTAVENÝ V ROKOCH 1825-1837 V TVARE GRÉCKEHO KRÍŽA. OLTÁRNY OBRAZ JE OD LEVOČSKÉHO MALIARA JOZEFA CZAUCZIKA.
MESTSKÁ ŠKOLA A ZBROJNICA- PôVODNE DVE SAMOSTATNÉ BUDOVY. V JUŽNEJ BOLA UMIESTNENÁ MESTSKÁŠKOLA,
SEVERNÁ SLÚŽILA OBCHODNÝM ÚČELOM.
THURZOV DOM NA VÝCHODNEJ STRANE NÁMESTIA SA OD OSTATNÝCH LÍŠI RENESANČNOU ATIKOU.
MÁ BOHATÚ SGRAFITOVÚ VÝZDOBU Z ROKOV 1903-1904. DOM MAJSTRA PAVLA, BUDOVA NA VÝCHODNEJ STRANE NÁMESTIA, V KTOREJŽIL A TVORIL TENTO REZBÁR.
MEŠTIANSKE DOMY NA ZÁPADNEJ STRANE NÁMESTIA: HAINOV DOM S RENESANČNÝM PORTÁLOM Z ROKU 1530,
MARIÁSSYHO DOM MÁ NÁDHERNÝ KAMENNÝ ORTÁL Z ROKU 1683. VEDĽAJŠÍ KRUPEKOV DOM MÁ FASÁDU PEKNE ZDOBENÚ MAĽBAMI
Z DRUHEJ POLOVICE 16, STOROČIA. SPILLENBERGOV DOM PATRIL ZNÁMEJ LEKÁRNICKEJ RODINE. ZAUJÍMAVÁ JE RUČNE KOVAÁ VSTUPNÁ BRÁNA.
VEĽKÝŽUPNÝ DOM BOL VYBUDOVANÝ V KLASICISTICKOM SLOHU V ROKOCH 1806-1826.
MALÝŽUPNÝ DOM NA JEHO FASÁDE VYNIKÁ SGRAFITO S ERBOM SPIŠSKEJ ŽUPY.
HRADOBNÉ OPEVNENIE OBKOLESUJE CELÉ HISTORICKÉ JADRO MESTA V DĹŽKE TAKMER 2,5 KM. POZOSTÁVA Z DVOCHČASTÍ , MEDZI KTORÝMI JE VOĽNÝ PRIESTOR NAZÝVANÝ ZVINGER. POČIATKY HRADIEB SIAHAJÚ DO 13, STOROČIA
SÚČASŤOU HRADIEB BOLI AJ BRÁNY, BAŠTY A VEŽE.

SEVERNE OD LEVOČE SA NÁCHADZA LEVOČSKÁ DOLINA S VYBUDOVANOU VODNOU NÁDRŽOU. V RÁZOVITEJ HORSKEJ OBCI ZÁVADA SÚŠTYRI LYŽIARSKÉ VLEKY. V LOKALITE KRÚŽOK SÚ UDRŽIAVANÉ BEŽECKÉ LYŽIARSKÉ STOPY. NA TURISTICKÉ VYCHÁDZKY JE VHODNÝ CHRÁNENÝ AREÁL UHLISKO S LIPAMI MALOLISTÝMI. ZNAČKOVANÝ CHODNÍK VEDIE Z LEVOČE K BAAZILIKE MINOR NA MARIÁNSKEJ HORE. V ROKU 1995 NAVŠTÍVIL TOTO MIESTO AJ PÁPEŽ JÁN PAVOL II, A V ROKU 1998 SA TU STRETLI PREZIDENTI JEDENÁSTICH STREDOERÓPSKYCHŠTÁTOV.


                SPIŠSKÝ HRHOV:
V ROKU 1278 SAČASŤ DEDINY STALA MAJETKOM JEDNEJ Z NAJVÝZNAMNEJŠÍCH SPIŠSKÝCH KOLONIZÁTORSKÝCH RODÍN GORGEYOVCOV. MAJITELIA V ROKU 1580 ZALOŽILI V OBCIŠĽACHTICKÚŠKOLU, PRAVDEPODOBNE NAJSTARŠIUŠĽACHTICKÚŠKOLU NA SPIŠI. BOLA TO EVANJELICKÁŠKOLA URČENÁ PRE DETIŠĽACHTICOV A SLOBODNÝCH GAZDOV. ZANIKLA V ROKU 1666. V ROKU 1658 MALA OBEC VLASTNÝŠPITÁL, STAROBINEC, CHUDOBINEC A ŠKOLU.
V ROKU 1885 OD GORGEYOVCOV VŠETKO KÚPIL VIDOR CSÁKY. OSTUPNE VYBUDOVAL NOVÝ KAŠTIEĽ S ROZSIAHLYM PARKOM. V ROKU 1922 VYBUDOVAL V OBCI PRVÝ VODOVOD.
KLENUTÝ KAMENNÝ MOST Z PRVEJ POLOVICE 19, STOROČIA JE JEDNÝM Z MÁLA MOSTOV U NÁS.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV.ŠIMONA A JÚDU BOL POSTAVENÝ V GOTICKOM SLOHU, V 15, STOROČÍ PREBUDOVANÝ. JEHO VEŽA BOLA RENESANČNE OBNOVENÁ V ROKU 1708 A UKONČENÁ JEŠTÍTKOVOU ATIKOU.
NEOBAROKOVÝ KAŠTIEĽ POSTAVILI V ROKU 1893-1895 PRE VIDORA CSÁKYHO. NA EXTERIÉRI JE ZAUJÍMAVÁ A PôSOBIVÁ FASÁDA S ELEGANTNÝM SCHODIŠŤOM, ERBY PATRIA V. CSÁKYMU A MANŽELKE.

SPIŠSKÁ KAPITULA:
LEŽÍ NA VÝCHODNOM SVAHU MARINSKÉHO KOPCA, V ZÁPADNEJČASTI SPIŠSKÉHO PODHRADIA LOKALITA MALA VEĽKÝ STRATEGICKÝ VÝZNAM. LEŽALA NA VÝZNAMNEJ KRIŽOVATKE OBCHODÝCH CIEST VEDÚCICH ZO SPIŠA NAŠARIŠ, NAZÝVANEJ VIA MAGNA, NA KTORÚ SA PRIPÁJALA STARÁ VEĽKÁ GEMERSKÁ CESTA DO KROMPÁCH. BOLA POD PRIAMYM DOHĽADOM SPIŠSKÉHO HRADU.
ZAČIATKOM 13. STOROČIA SA KAPITULA DEFINITÍVNE ZMENILA NA SÍDLO SPIŠSKÉHOM PREPOŠTSTVA. SVOJHO PREDCHODCU MALO V BENEDIKTÍNSKOM KLÁŠTORE, KTORÝ V LOKALITE PAŽICA STÁL UŽ V 11. STOROČÍ. PRAVDEPODOBNE BOL ZNIČENÝ TATÁRSKYM VPÁDOM V ROKU 1241. OD ROKU 1647 PôSOBILI V KAPITULE JEZUITI, KTORÍ SI TU POSTAVILI KONVENT S GYMNÁZIOM. GYMNÁZIUM V ROKU 1673 PRESŤAHOVALI DO LEVOČE. AŽ DO 18. STOROČIA VYVÍJALI MNOHÍ PANOVNÍCI A PREPOŠTI SNAHY O POVÝŠENIE PREOŠTSTVA NA BISKUPSTVO. TENTO ZÁMER SA PODARIL AŽ ROKU 1776 ZA PANOVANIA MÁRIE TERÉZIE A ODVTEDY JE SÍDLOM CIRKEVNEJ SPRÁVY CELÉHO SPIŠA, LITOVA A ORAVY.
DO ROKU 1949 BOLA SPIŠSKÁ KAPITULA SAMOSTATNOU OBCOU, POTOM SA STALA SÚČASŤOU SPIŠSKÉHO PODHRADIA. V ROKU 1950 BOLA VYHLÁSENÁ ZA MESTSKÚ PAMIATKOVÚ REZERVÁCIU.
KATEDRÁLA SV. MARTINA JE NESKOROROMÁNSKA STAVBA, KTORÁ SA ZAČALA STAVAŤ V ROKU 1245. UKONČENÁ BOLA V ROKU 1275. V ROKOCH 1488-1499 BOLA PRISTAVANÁ KAPLNKA ZÁPOĽSKÝCH, V ROKOCH 1777-1779 BOLA KATEDRÁLA BAROKOVO UPRAVENÁ. K OLTÁRNEJ VÝZDOBE PATRIA NESKOROGOTICKÉ OLTÁRE SV MARTINA Z ROKOV 1470-1478, OLTÁR TROCH KRÁĽOV, OLTÁR SV. MICHALA ARCHANJELA, OLTÁR SMRTI PANNY MÁRIE A NEOGOTICKÝ OLTÁR PIETY. ZNÁMA JE ROMÁNSKA PLASTIKA LEŽIACEHO LEVA LEO ALBUS /BIELY LEV/
NAJHODNOTNEJŠÍ JE VŠAK OLÁR KORUNOVANIA PANNY MÁRIE. JE NESKOROGOTICKÝ Z ROKOV 1493-1499. UMIESTNENÝ JE V KAPLNKE ZÁPOĽSKÝCH, KDE SÚ UMIESTNENÉ NÁHROBNÉ DOSKY IMRICHA ZÁPOĽSKÉHO Z ROKU 1487 AŠTEFANA ZÁPOĽSKÉHO Z ROKU 1499.
BISKUPSKÝ PALÁC SA NACHÁDZA OPROTI KATEDRÁLE. PôVODNE ROMÁNSKY, POSTAVENÝ PRAVDEPODOBNE V POLOVICI 13. STOROČIA., V 14. A 15. STOROČÍ BOL GOTICKÝ URAVENÝ. BAROKOVÉ ÚPRAVY BOLI REALIZOVANÉ V ROKOCH 1753-1766.
HODINOVÁ VEŽA STOJÍ VEDĽA PALÁCA. POSTAVENÁ BOLA V ROKU 1739. V MINULOSTI SLÚŽILA AKO VSTUPNÁ BRÁNA DO PARKU.
KANONICKÉ DOMY BOLI VYBUDOVANÉ PO OBOCH STRANÁCH JEDINEJ KOUNIKÁCIE KOLMO NA OS CESTY, VäČŠINOU V TVARE ?L?. PRVÉ KANÓNIE BOLI BUDOVANÉ V GOTICKOM SLOHU. NESKôR BOLI RENESANČNE A V 18, STOROČÍ BAROKOVO PRESTAVANÉ.
HRADOBNÉ OPEVNENIE BOLO OSTAVENÉ RAVDEPODOBNE UŽ V 13. STOROČÍ. TVORÍ HO MÚRŠIROKÝ ASI METER A VYSOKÝ 4-5 METROV.
ZÁPADNE OD MESTA SA NACHÁDZA NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA SIVÁ BRADA. NA JEJ VRCHOLE STOJÍ KAPLNKA Z ROKU 1675. V BLÍZKOSTI SIVEJ BRADY SA NACHÁDZAĎALŠIA ZAUJÍMAVÁ LOKALITA PAŽICA S CHRÁNENÝM JAZIERKOM. V DEDINE BALDOVCE SA PLNÍ ZNÁMA BALDOVSKÁ MINERÁLNA VODA.

SPIŠSKÉ PODHRADIE:

SPIŠSKÉ PODHRADIE BOLO ZALOŽENÉ V 11.STOROČÍ.
VÝZNAMNÉ POSTAVENIE NADOBUDLO AŽ PO JEHO OSÍDLENÍ NEMCAMI NIEKEDY
V 12.A 13. STOROČÍ . PRVÉ REMESELNÍCKE CECHY TU ZAˇALI VZNIKAŤ UŽ KONCOM
14. STOROČIA. ZNÁMY BOL CECH SÚKENÍKOV A FARBIAROV, OD ROKU 1538 CECH
OBUVNÍKOV. Z OSTATNÝCH REMESELNÍKOV VYNIKALI NAJMä MäSIARI, KTORÍ TUT
AŽ DO 50. ROKOV 20. STOROČIA VYRÁBALI ZNÁME SPIŠSKOPODHRADSKÉ PÁRKY. V ROKOCH 1412-1772 BOLOMESTO ZÁLOHOVANÉ POĽSKU. V ROKU 1778 MÁRIA TEREZIA VYTVORILA PROVINCIU 16 SPIŠSKÝCH MIEST,DO KTOREJ BOLO AŽ DO ROKU 1876 ZAČLENENÉ AJ SPIŠSKÉ PODHRADIE. PO TOMTO ROKU PATRILO DO SPIŠSKEJŽUPY. SÚČASTOU GOTICKEJ CESTY JE PAMIATKOVÁ ZÓNA MESTA.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE JE PôVODNE GOTICKÝ A POCHÁDZA ASI Z 13. STOROČIA. Z TOHO OBDOBIA SA ZACHOVALA LEN VEŽA A VSTUPNÝ PORTÁL. SÚČASTNÚ KLASICISTICKÚ PODOBU DOSTAL KOSTOL V ROKU 1829. ZARIADENIE JE NOVŠIE. VÝNIMKOU JE GOTICKÁ KRSTITEĽNICA Z DRUHEJ POLOVICE 15. STOROČIA. MESTSKÝŠPITÁL ? KLÁŠTOR MILOSRDNÝCH BRATOV . OBJEKT BOL PôVODNE
MESTSKÝ ŠPITÁL POSTAVENÝ V ROKU 1327,KTORÝ SPRAVOVALI AUGUSTINIÁNI. V ROKU 1674 HO DOSTALA REHOĽA MILOSRDNÝCH BRATOV. TÁ TU ZALOŽILA NAJSTARŠIU RIADNU NEMOCNICU NA PIŠI. EXISTOVALA AŽ DO 20. STOROČIA. JEJ SÚČASŤOU JE AJ KOSTOL SV. JÁNA Z BOHA SO VZÁCNYM OLTÁRNYM OBRAZOM OSLÁVENIA SV. JÁNA Z BOHA. KLÁŠTOR I KOSTOL BOLI V RIKOCH 1727-1736 ZBAROKIZOVANÉ.
ŽIDOVSKA SYNAGÓGA, Z MÁLO ZACHOVANÝCHŽIDOVSKÝCH SYNAGÓG NA SLOVENSKU. ZÝSTAVBA BOLA UKONČENÁ V ROKU 1875. V ROKU 1905 VYHORELA . POSLEDNÁ REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SA USKUTOČNILA V ROKOCH 1996 AŽ 1998.
V EVANIELICKOM KOSTOLE POSTAVENOM V ROKOCH 1799- 1808 SA NACHÁDZA OLTÁRNY OBRAZ NA OLIVOVEJ HORE OD LEVOČSKÉHO MALIARA JOZEFA CZAUCZIKA.
RADNICA NA MARIÁNSKOM NÁMESTÍ S TYMPANÓNOM S ERBOM POCHÁDZA Z ROKU 1546.
MARIÁNSKY STĹP V STREDE NÁMESTIA JE Z ROKU 1726.

SPIŠSKÝ HRAD:
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA, JE NAJROZSIAHLEJŠÍM HRADOM V STREDNEJ EURÓPE. PRVÝ PÍSOMNÝ DOKLAD O HRADE JE Z ROKU 1209. NAJSTARŠOUČASŤOU HRADU JE CENTRÁLNA OBYTNÁ VEŽA. PO USÍDLENÍ SPIŠSKÉHO PREPOŠTA BOL POSTAVENÝ HONOSNÝ ROMÁNSKY PALÁC,DONJON,ROMÁNSKA BRÁNA A AJ ROMÁNSKA KAPLNKA. V 14. STOROČI BOL HRAD UPRAVENÝ A PRESTAVANÝ V GOTICKOM SLOHU. VYBUDOVALO SA STREDNÉ NÁDVORIE. KEĎ V ROKU 1442 ZÍSKAL HRAD JÁN JISKRA,ZAČALA SA NA HRADE INTENZÍVNA STAVEBNÁČINNOSŤ. VYBUDOVALO SA DOLNÉ NÁDVORIE. V 16. STOROČÍ S ASTAL HRAD MAJETKOM RODINY THURZOVCOV. V 17.STOR.PATRIL CSÁKYOVCOM. S ICH PANOVANÍM NA HRADE SÚVISELI AJ POSLEDNÉ STAVEBNE ÚPRAVY. NA KONCI 17.STOR.TU ZOSTALA UŽ IBA NEVEˇKÁ POSÁDKA. CSÁKYOVCI SI POSTUPNE VYBUDOVALI POHODLNÉ SÍDLA V OKOLÍ.HISTÓRIU HRADU DOVŔŠIL JEHO POŽIAR V ROKU 1780,OD KEDY BOL V RIUNÁCH. V POSLEDNÝCH ROKOCH PREBIEHAJÚ NA HRADE INTENZÍVNE PRÁCE NA JEHO REKONŠTRUKCII.

BIJACOVCE:
OBEC SA NACHÁDZA PRIAMO POD SPIŠSKÝM HRADOM. IDE O VEĽMI STARÚ DEDINU,KTOREJ ÚZEMIE BOLO OSÍDLENÉ UŽ V DOBE BRINZOVEJ. PÍSOMNE JE DOLOŽENÁ V ROKU 1258. OD 15. STOR. BOLA PODDANSKOU OBCOU SPIŠSKÉHO HRADU. KONCOM 18. STOR. SA SEM NASŤAHOVALA RODINA CSÁKYOVCOV.
KOSTOL BOL POSTAVENÝ V POLOVICI 13. SROROČIA A NESKôR NIEKOĽKOKRÁT PREBUDOVAN´. PôVODNÝ DREVENÝ SROP BOL V ROKU 1747 NAHRADENÝ KLENBOU,KTORÁ PORUŠILA VZÁCNE MAĽBY.
ROTUNDA STOJÍ PRI KOSTOLE. PôVODNE ROMÁNSKA,NESKôR ZBAROKIZOVANÁ. VO VNÚTRI SA TIEŽ NACHÁDZAJÚ NÁSTENNÉ MAĽBY.
KAŠTIEĽ BOL POSTAVENÝ V ROKOCH 1780-1785 V NESKOROBAROKOVOM SLOHU. V TYMPONÓNE JE ERB RODINY CSÁKYOVCOV.

ŽEHRA:

OBEC SA PRVÝ KRÁT SPOMÍNA V ROKU 1245. BOHATÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY HLAVNE V LOKALITE DREVENÍKA DOKAZUJÚ,ŽE TOTO ÚZEMIE BOLO OSÍDLENÉ OD STARŠEJ DOBY KAMENNEJ AŽ PO SLOVANSKÉ SÍDLISKO.ŽEHRA BOLA POĽNOHOSPODÁRSKOU OBCOU PATRIACOU NAJPRVŠĽACHTICKÉMU RODU ZOŽEHRY, POTOM SPIŠSKÉMU HRADU
KOSTOL SV. DUCHA ZAČALI STAVAŤ V ROKU 1245. DOKONČENÝ BOL V ROKU 1274. PATRÍ K TYPICKÝM STAVBÁM PRECHODNÉHO OBDOBIA. SPOČIATKU MAL ROVNÉ STĹPY. PRESBYTÉRIUM DOSTALO KLENBU ASI V POLOVICI 14. STOR.,LOĎ ASI V ROKU1380,PRIČOM KLENBA SA ZACHYTILA O STREDNÝ STĹP. TAKTO VZNIKOL DVOJLOĎOVÝ KOSTOL.VEŽA MÁ TYPICKÉ OKIENKA PRECHODNÉHO SLOHU.JE CIBUĽOVITÚ KUPOLU DOSTAVALI V ROKU 1769.
NAJVZÁCNEJŠIE PAMIATKY V KOSTOLE PREZENTUJÚ NÁSTENNÉ MAĽBY. JE NIMI POKRYTÉ CELÉ PRESBYTÉRIUM,VÍŤAZNÝ OBLUK I CELÁ SEVSRNÁ STENA. IDE O MAĽBY, KTORÉ PREDSTAVUJÚ UCELENÝ IKONOGRAFICKÝ PROGRAM. NAJSTARŠIE MAĽBY VZNIKLI NA KONCI 13. STOR.,PRÍPADNE V 14. STOR. UMELECKY NAJHODNOTNEJŠIA JE VÝMAĽBA PRESBYTÉRIA. SÚ TU UMIESTNENÉ MEDAJLÓNY S BUSTAMI PROROKOV AKO PREDCHODCOV KRESŤANSTVA A UHORSKÝCH KRÁĽOV SV.ŠTEFANA A LADISLAVA,KTORÍ BOLI AUTORMI CIRKEVNEJ ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU. NA KLENBE SÚŠTYRI VÝJAVY: TROJICA VYOBRAZENÁ AKO JEDENČLOVEKS TROMA HLAVAMI,ABRAHÁMOVO IONO.KRISTUS V MADNDORLE A MADONA S DIEŤAŤOM.PRIPOMÍNAJÚ BYZANSKÉ IKONY.STREDNÁ,HLAVNÁČASŤ STIEN,OBSAHUJE PAŠIJOVÝ CYKLUSŠIESTCH OBRAZOV.MAĽBY MAJÚ VYSOKÚ UMELECKÚ HODNOTU A PREZRÁDZAJÚ MAJSTRA,KTORÝVYCHÁDZAL Z TALIANSKÉHO MALIARSTVA,ALE POZNAL AJ PRVKY BYZANSKÉ.CYKLUS SA ZAČÍNA POSLEDNOUN VEČEROU,NASLEDUJE JUDÁŠOV BOZK AKO SYNBOL ZRADY,NA ZADNEJ STENE KRISTUS PRED PILÁTOM A BIČOVANIE,NA PRAVEJ STENE UKTIŽOVANIE A SNÍMANIE Z KRÍŽA.UPROSTRED PREDNEJ STENY JE MALÝ VÝJAV BOLESTNÉHO KRISTA.POZORNOSŤ SI ZASLÚŽIA AJ MAĽBYKORUNOVANEJ PANNY MÁRIE,ZVESTOVANIE A PROTIMOROVÝCH SVEDCOV KOZMU A DAMIÁNA .PRAVDEPODOBNE VZNIKLI OKOLO ROKU 1370.VÝMAĽBA SEVSRNEJ STENY KOSTOLA VZNIKLA V DRUHEJ POLOVICI 15. STOR.,PODOBNE AJ POSLEDNÝ SÚD VO VÝŤAZNOM OBLUKU.NA VRCHUMEDZI KLENBAMI SÚ OBRAZY SMRŤ PANNY MÁRIE A KORUNOVANIE PANNY MÁRIE.STREDNÚČASŤ VYPĹŇA CYKLUS S LADISLAVOVSKOU LEGENDOU.V ROKU 1954 SA NAŠLI DVE STRŠIE MAĽBY VYSOKEJ UMELECKEJ A IKONOGRAFICKEJ HODNOTY ASI Z ROKU 1420.SÚ TO PIETA AŽIVÝ KRIŽ.BOHATÝ NA SYNBOLIKU JEŽIVÝ KRIŽ POZOSTÁVAJÚCI Z DVOCHČASTÍ.PRVÁ PREDSTAVUJE SYNAGÓGU,T.J.STARÝ ZÁKON , DRUHÁ EKLÉZIU,T.J. NOVÝ ZÁKON.
VZÁCNE JE ZARIADENIE KOSTOLA. KAMENNÁ KRTITEĽNICA POCHÁDZA Z 13.STOR.OLTÁRE A KAZATEĽNICA POCHÁDZAJÚ Z POLOVICE 17. STOR.,ALE ICH SÚČASŤOU SÚ AJČASTI OVEĽA STARŠIE .NA BOČNOM OLTÁRI PANNY MÁRIE Z ROKU 1663 JE GOTICKÁ OLTÁRNA SKIŇA Z ROKU 1510 SO SOCHAMI ZO ZAČAITKU 15. STOR.NA OLTÁRI SV. MIKULÁŠA JE SKRIŇA A SOCHA Z ROKU 1510.

K ŽEHRE PATRÍ AJ OSADA HODKOVCE:

KAŠTIEĽ V HODKOVCIACH STÁL UŽ V 17. STOR. PRESŤAHOVALA SA TU NAJVÝZNAMNEJŠIA VETVA CSÁKYOVCOV,KTORÁ HO DALA V ROKU 1780 PREBUDOVAŤ. POSLEDNÁ REKONŠTRUKCIA OBJEKTU BOLA UKONČENÁ V ROKU 1998.

SPIŠSKÉ VLACHY:

VZNIKLI NA STAREJ VEĽKEJ GEMERSKEJ CESTE,KTORÁ SPÁJALA SPIŠ S GEMEROM A BALKÁNOM. PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O MESTE JE Z ROKU 1243. VTEDY SA TU PO TATÁRSKOM VPÁDE USADILI KOLONISTI POCHÁDZAJÚCI PRAVDEPODOBNE Z VALÓNSKA . V 14.STOR. PATRILI SPIŠSKÉ VLACHY DO SPOLOČENSTVA SPIŠSKÝCH SASOV.PODOBNE AKO VIACERÉ SPIŠSKÉ MESTÁ AJ SPIŠSKÉ VLACHY BOLI OD ROKU 1412 DO ROKU 1772 ZÁLOHOVANÉ POĽSKU.NAJVäČŠÍ ROZMACH ZAZNAMENALO MESTO V 16. AŽ 18. STOR. V CHOTÁRI MESTA SAŤAŽILA AJ MEDENÁ RUDA A PRACOVALA MEDNÁ HUTA.
V OBDOBÍ 16. AŽ 18. STOROČIA NA ZÁKLADE VIACERÝCHPRIVILÉGIÍ ZÍSKANÝCH OD UHORSKĆH PANOVNÍKOV MALI PRÁVO KONAŤŠTYTI VÝROČNÉ JARMOKY V ROKU, AJ TÝŽDENNÉ TRHY.
V OBDOBÍ ROKOV 1778-1876 PATRILI DO PROVINCIE 16 SPIŠSKÝCH MIEST,POTOM BOLI MESTOM ZO ZRIADENÝM MAGISTRÁTOM.PO VYBUDOVANÍ KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJŽELEZNICE NAŠLA VEĽKÁČASŤ OBYVATEĽSTVA SVOJE UPLATNENIE PRÁVE V TEJTO OBLASTI. V 19.STOROČÍ BOLA V MESTE ZALOŽENÁ AJ PÍLA A TEHEĽŇA.
V ROKU 1992 BOLO VYHLÁSENÉ ZA PAMIATKOVÚ ZÓNUN.
RADNICA TVORÍ DOMINANTNÚ A AZDA NAJKRAJŠIU STAVBU NÁMESTIA. POSTAVENÁ BOLA V 15. STOROČÍ.ČASŤ STAVBY DNES SLÚŽI AKO RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL NA NEBOVZATIA PANNY MÁRIE.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA. JEHO POČIATKY SIAHAJÚ DO POLOVICE 13. STOROČIA.V ROKU 1434 POŠKODENÚ BUDOVU KOSTOLA ZBÚRALI A PRESTAVALI V NESKOROGOTIDKOM SLOHU. K VZÁCNYM PAMIATKAM V KOSTOLE PATRÍ KRUCIFIX POCHÁDZAJÚCI Z DIELNE MAJSTRA PAVLA Z ROKU 1520 A DVOJDIELNA BRONZOVÁ GOTICKÁ KRSTITEĽNICA Z ROKU 1497.
EVANJELICKÝ KOSTOL BOL POSTAVENÝ V ROKU 1787. NESKôR K NEMU DOBUDOVALI VEŽU,ČÍM STAVBA DOSTALA CHARAKTER KOSTOLA.
MARIÁNSKY BAROKOVÝ STĹP POCHÁDZA Z ROKU 1728.

KROMPACHY:

V STARÝCH LISTINĆH SA EXISTENCIA KROMPÁCH PRVÝKRÁT UVÁDZA ZA VLÁDY BÉLU IV. DONAČNEJ LISTINE Z ROKU 1264.
KROMPACHY PATRILI K VÝZNAMNÝM BANÍCKYM SLOVENSKÝM MESTÁM. MESTSKÝ CHARAKTER NADOBUDLI TRHOVÝM PRIVILÉGIOM OD KRÁĽAĽUDOVÍTA I. V ROKU 1348. V ROKU 1531 DOSADIL FERDINANT I. NA SPIŠSKÝ HRAD THURZOVCOV. ICH MAJETKOM SA STALI AJ KROMPACHY. POSTAVILI TU TRI HÁMRE A ZLIEVÁREŇ. PO VYMRETÍ THURZOVCOV SA VLASTNÍKOM KROMPÁCH STALI CSÁKYOVCI.TÍ TU VROKU 1727 POSTAVILI KAŠTIEĽ.
V ROKU 1831 SA STAL ZAKLADATEĽOM NOVEJŽELEZIARNE NA STAREJ MAŠIĽ. TRANGOUS. NESôR PRIEMYSEL KROMPÁCH ROZŠÍRILA KROPAŠSKO-POHORNÁDSKAŽELEZIARSKA SPOLOČNOSŤ, KTORÁ VROKU 1897 POSTAVILA MODERNÚŽELEZIAREŇ,TOHOČADU NAJVäČŠIU V UHORSKU.
ZAČIATKOM 20.STOR.SA KROPACHY STALI MODERNÝM PRIEMYSELNÝM MESTOM. PO VZNIKUČESKOSLOVENSKA NASTALA KRÍZA , KTOREJ VYVRCHOLENÍM BOLO ZATVORENIEŽELEZIARNÍ V ROKU 1922. PO 2.SV. VOJNE SA V MESTE OBNOVILA VÝROBA MEDI, PRIBUDOL ELEKTOROTECHNICKÝ ZÁVOD A ELEKTRÁREŇ.
RÍNSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. JÁNA APOŠTOLA A EV. BOL POSTAVENÝ V POSLEDNEJ TRETINE 18.STORO. V ROKOCH 1885-1912 A 1949 BOL UPRAVOVANÝ. SKORO CELÉ VNÚRORNÉ ZARIADENIE POCHÁDZA Z PRVEJ POLOVICE 20. STOR.
KAŠTIEĽ JE BOROKOVO-KLASICISTICKÁ PRÍZEMNÁ BUDOVA Z POLOVICE 18. STOR. KAPLNKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO JE Z ROKU 1776 A JE STAVANÁ DO OBDOBOVÉHO MÚRA KAŠTIEĽA.

LYŽIARSKE STREDISKO PLEJSY JE RAJOM PRE MILOVNÍKOV ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA. KROMPAŠSKÝ VRCH JE KRIŽOVATKOU TURISTICKÝCH CHODNÍKOV. ZÁPADNÝM SMEROM VEDIE Z MESTA ZNAČKOVANÝ TURISTICKÝ CHODNÍK NA GALMUS. SVERNE OD MESTA SA TIAHNE POHORIE BRANISKO. Z BLÍZYCH SLOVINIEK SA DOSTANETE DO CHRÁNENECH PORÁČM. PRVÁ PÍSOMNÁ ZIENKA O MESTE JE Z ROKU 1243. VTEDY SA TU PO TATÁRSKOM VPÁDE USADILI KOLONISTI POCHÁDZAJÚCI PRAVDEPODOBNE Z VALÓNSKA. V 14, STOROČÍ PATRILI SPIŠSKÉ VLACHY DO SPOLOČENSTVA SPIŠSKÝCH SASOV. PRAVDEPODOBNE AKO VIACERÉ SPIŠSKÉ MESTÁ AJ SPIŠSKÉ VLACHY BOLI OD
ROKU 1412 DO ROKU 1772 ZÁLOHOVANÉ POĽSKU. NAJVäČŠÍ ROZMACH ZAZNAMENALO

ŠTEFÁNSKA HUTA

OSADA OBCE KLUKNAVA. NACHÁDZA SA NA PRAVOM BREHU RIEKY HORNÁD VÝCHODNE OD KROMPÁCH. V ROKOCH 1843 ? 1897 TU BOLA V PREVÁDZKE MODERNÁ MEDIARSKA HUTA HORNOUHORSKÉHO ŤAŽIARSTVA, V KTOREJ SA V ROKU 1889 PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU UPLATNILA ELEKTROLÝZA NA ODDELENIE STRIEBRA OD ČIERNEJ MEDI A NA RAFINÁCIU MEDI. Z HLAVNEJ CESTY VEDIE DO OSADY ASI 500 METROVÁ ODBOČKA.
DREVENÝ MOST POCHÁDZA Z ROKU 1832.POČAS SVOJEJ EXISTENCIE BOL NIEKOĽKOKRÁT OPRAVOVANÝ. POSLEDNÁ OPRAVA BOLA UKONČENÁ V ROKU 1985. DLHÝ JE 30,6 M, ŠIROKÝ 4,5M, KRYTÝ JE ŠINDĽOVOU STRECHOU.
ZAUJÍMAVÝ JE KAŠTIEĽ SO ŠTYRMI NÁROŽNÝMI VEŽAMI V KLUKNAVE, KTORÝ PATRIL CSÁKYOVCOM. POSTAVENÝ BOL V 17.STOROČÍ, BAROKOVÉ ÚPRAVY BOLI UROBENÉ V ROKU 1720. KOSTOL POCHÁDZA Z ROKU 1555, NESKÔR BOL TAKTIEŽ BAROKOVO PRESTAVANÝ.

GELNICA:

NA MESTO BOLA GELNICA POVÍŠENA EŠTE ZA PANOVANIA BÉLU IV. ZAČIATKY BANÍCTVA SIAHAJÚ DO 12. STOR. K JEHO ROZMACHU DOŠLO PO ROKU 1241 ,KEDY JU UHORSKÝ KRÁĽ POVOLAL NEMECKÝCH KOLONISTOV . KOLONISTAMI BOLI HLAVNE BANÍCI. KRÁĽŽIGMUND V ROKU 1435 POTVRDIL MESTU RôZNE PRÁVOMOCI A POVÍŠIL HO NA SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ BANSKÉ MESTO.
KRÍZA NA PRELOME 15. A16. STOR. ZÁPORNE ZASIAHLA DOŽIVOTA MESTA. NESKORŠÍ VLASTNÍKŠTEFAN ZÁPOĽSKÝ VYUŽÍVAL VLASTNÍCTVO GELNICE NA BANSKE PODNIKANIE. MESTO BOLO SÍDLO BANSKÉHO SÚDU PRE HORNOUHORSKÉ BANSKÉ MESTÁ,KTORÝ SA RIADIL TZV. GELNICKÝM BANSKÝM PRÁVOM. PO BITKE PRI MOHÁČI MEDZI JÁNOM ZÁPOĽSKÝM A FERDINANDOM HASDSURSKÝM SA ZEMEPÁNMI MESTA STALI V ROKU 1532 THURZOVCI. KEĎ ZOMREL ICH POSLEDNÝ POTOMOK,FERDINAND II. DAROVAL MESTO CSÁKYOVCOM. V ROKU 1838 SA VYKÚPILO Z ICH VLASTNÍCTVA A OpäŤ SA ZARADILO MEDZI SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ. CENTRUM MESTA BOLO V ROKU 1992 VYHLÁSENÉ ZA PAMIATKOVÚ ZÓNU .
KOSTOL NA NEBOVZATIA PANNY MÁRIE BOL POSTAVENÝ V POLOVICI 14. STOR. ZAČIATKOM 15. STOR. BOL PRESTAVANÝ ,V ROKU 1769 A V 2. POL. 19. STOR. UPRAVOVANÝ MEDZI GOTICKÉ PAMIATKY PATRÍ AJ KAMENNÉ PASTOFÓRIUM VEŽOVITÉHO TVARU S FIGURÁLNOU OZDOBOU Z 1.POL 15. STOR. ,BRONZOVÁ KRSTEĽNICA Z KONCA 14. STOR. A MONŠTRÁNCIA OD J. SZILASSYHO JE Z ROKU 1764 . VEŽA KOSTOLA DOSTALA DNEŠNÚ PODOBU V ROKOCH 1867-1869.
RADNICA VZNIKLA V ROKU 1802 Z PôVODNÉHO RENESANČNÉHO JADRA PRIČLENENÍMĎALŠÍCH BUDOV.
EVANJELICKÝ KOSTOL BOL POSTAVENÝ V ROKU 1787 V KLASICISTICKOM SLOHU V TVARE GRÉCKEHO KRÍŽA. NA OLTÁRI JE OBRAZ KRISTA A SAMARITÁNKY OD K. JAKOBEYHO Z ROKU 1887.
GELNICKÝ HRAD SA NACHÁDZA NA HOMOĽOVITOM KOPCI NAD MESTOM. ZALOŽENÝ BOL ZA UHORSKÉHO KRÁĽA ONDREJA II. V ROKU 1234,ABY OCHRAŇOVAL BANE, MESTO A OBCHODNÚ CESTU. V 15. STOR. PATRIL JISKROVCOM, NESKôR BOL V RUKÁCH BRATRÍCKÉHO VOJSKA. PO ICH ÚSTUPE ZO SPIŠA DAROVAL KRÁĽ MATEJ HRAD AJ S BAŇAMI RODINE ZÁPOĽSKÝCH.POTOM KRÁĽ FERDINAND DAROVAL ZNIČENÝ HRAD ALEXOVI THURZOVI . NOVÝ MAJITEĽ HRAD OPRAVIL A ZVäČŠIL . V ROKU 1638 PREŠIEL DO MAJETKU CSÁKYOVCOM . V 17. STOR. HRAD VYHOREL A POSTUPNE ZAČAL CHÁTRAŤ. DNES JE V RUINÁCH.

SMOLNÍK:
NAJSTARŠIU PÍSOMNÚ ZMIENKU O SMOLNÍKU OBSAHUJE LISTINA BÉLU IV. Z ROKU 1255. OBEC V ROKOCH 1326- 1327 DOSTALA MESTSKÉ PRÁVA , MEDZIINÝM AJ PRÁVO DOLOVANIA A TRHOVÉ PRÁVO. V ROKU 1332 SA STALA SLOBODNÝM KRÁĽOVSKÝM BANSKÝM METSOM. O TRI ROKY NESKôR BOLA ZAVEDENÁ ZLATÁ MENA. VĎAKA BAŇIAM BOHATÝM NA ZALTÉ, STIEBORNÉ A MEDENÉ RUDY DOSIAHLA VEĽKÝ ROZMACH. V 17. STOR.BOLI SMOLNÍCKE BANE NAJDVôLEŽITEJŠÍM PRODUCENTOM V UHORSKU. V ROKU 1754 BOLA V SMOLNÍKU OTVORENÁ NIŽŠIA BANSKÁŠKOLA. O DVôLEŽITOSTI SMOLNÍKA NA KONCI 18. STOR. SVEDČÍ AJ NÁVŠTEVA CISÁRA JOZEFA II. V ROKU 1783. V SMOLNÍKU BOLA VÝZNAMNÁ MINCOVŇA, SÍDLO KRÁĽOVSKEJ BANSKEJ KOMORY A VYŠŠIEHO BANSKÉHO SÚDU. V TOMTOČASE POSTAVILI V SMOLNÍKU MALÉ DIVADLO , JEDNO Z PRVÝCH NA SLOVENSKU. V POL. 19. STOR. ZAČALO BANÍCTVO V SMOLNÍKU UPADAŤ. CETRUM BOLO V ROKU 1997 VYHLÁSENÉ ZA PAMIATKOVÚ ZÓNU. RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. KATARÍNY, KTORÉHO POČIATKY SIAHAJÚ DO R. 1332, BOL PO POŽIARI V ROKU 1800 BAROKOVO PRESTAVANÝ . Z VÝZDOBY TREBA SPOMäNÚŤ OLTÁRNY OBRAZ S VÝJAVOM SV. KATARÍNY, PATRÓNKY BANÍKOV OD MALIARA H. FUGERA.
DVORSKÁ KOMORA-KAMMERHOF BOLA VÝZNAMNOU STAVBOU V MESTE. ZNIČIL JU POŽIAR V ROKU 1800 . V ROKU 1872 JU PREBUDOVALI NA TABAKOVÚ TOVÁREŇ.
TROJIČNÝ STĹP STOJÍ UPROSTRED NÁMESTIA.
KULTÚRNY DOM POSTAVENÝ V ROKU 1828-29. JE TO JEDNOPOSCHODOVÁ BUDOVA. NA POSCHODÍ MAL DIVADELNÚ SÁLU.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE A HRAD KRÁSNA HôRKA:
CELEJ OBLASTI VÝVCHODNEJ OD ROŽŇAVY DOMINUJE IMPOZANTNÝ HRAD NA HOMOĽOVITOM KOPCI , HRAD KRÁSNA HôRKA . BUDOVAŤ HO ZAČALI MARIÁSSYOVCI OKOLO ROKU 1320. POTOM SA VŠAK DOSTAL DO VLASTNÍCTVA BEBEKOVCOV, KTORÍ HO V DVôSLEDKU TURECKÉHO NEBEZPEČENSTVA V POL. 16. STOR. ROZŠÍRILI A PREBUDOVALI NA PROTITURECKÚ PEVNOSŤ. OD ROKU 1578 BOLI HRADNÍMI KAPITÁNMI , KTORÍ ODRÁŽALI ÚTOKY TURKOV ADRASSYOVCI. TÍTO ZÍSKALI HRAD DO VLASTNÍCTVA V ROKU 1642 A OD ROKU 1676 , KEDY SA STALI DEDIČNÝMI HLAVNÝMIŽUPANMI GEMERA , BOL HRAD AJ SÍDLOM GEMERSKEJ STOLICE . ADRÁSSYOVCI ROZŠÍRILI HRAD EŠTE V 1. POL. 17. STOR. O DOLNÝ HRAD A AJ NESKôR HO ROŠIROVALI. V ROKU 1770 PREBUDOVALI JEDNU BAŠTU NA KAPLNKU. V ROKU 1817 HRAD PO ZASAHU BLESKU VYHOREL A STÁL PUSTÝ AŽ DO ZAČIATKU 20. STOR.,KEDY HO DIONÝZ ADRÁSSY DAL PREBUDOVAŤ NA ÚČELY MÚZEA . PRESTAVBA SA SKONČILA V ROKU 1910 .
HRAD DO DNES SLÚŽI AKO MÚZEUM. OKREM ARCHITEKTÚRY V ŇOM MOŽNO OBDIVOVAŤ NÁBYTOK Z RôRNYCH OBDOBÍ , ZBIERKU ZBRANÍ , MNOHO VZÁCNYCH OBRAZOV , ZBIERKY PORCELÁNU A SKLA, HUDOBNÉ NÁSRTOJE, KONSKÉ POSTROJE. V KAPLNKE JE OBRAZ ČIERNEJ MADONY, NÁHROBNÉ DOSKY ANDRÁSSYOVCOV I MÚMIA PRIPISOVANÁ ŽOFII ANDRÁSYOVEJ SERÉDYOVEJ, ZNÁMEJ Z ROMÁNU MÓRA JÓKAIA:LEVOČSKEJ BIELEJ PANI. V OBCI JE KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE JE SECESTNÁ BUDOVA GALÉRIE ANDÁSSYOVCOV A GOTICKÝ KATOLÍCKY KOSTOL, NESKôRČIASTOČNE PREBUDOVANÝ. ZA OBCOU JE MAUZOLEUM DIONÝZA ANDRÁSSYHO A JEHO MANŽELKY FRANTIŠKY, PôVODNE VIEDENSKEJ OPERNEJ SPEVÁČKY, KvôLI KTOREJ HO RODINA VYDEDILA.MAUZOLEUM, KTORÉ PATRÍ MEDZI NAJHODNOTNEJŠIE PAMIATKY SÉCESNEHO UMENIA NA SLOVENSKU, BOLO POSTAVENÉ V ROKOVH 1903-1904 PODĽA PLÁNOV MNÍCHOVSKÉHO ARCHITEKTA RICHRDA BERNDLA. SOCHÁRSKU VÝZDOBU REALIZOVAL MNÍCHOVSKÝ SOCHÁR MAX FRICK. SARKOFÁGY SÚ Z BIELEHO KARÁRSKEHO MRAMORU. NA STAVBU BOLI POUŽITÉ MRAMORY Z CELEJ EURÓPY A SVETLO DO NEJ VNIKÁ OKNAMI Z BRÚSENÝCH ACHÁTOV.

ROŽŇAVA:
NAJVäČŠIE A NAJVÝZNAMNEJŠIE MESTO SEVSRNÉHO GEMERA. OD ROKU 1776 SÍDLO ROŽŇAVSKÉHO BISKUPSTVA. PôVODNE VÝZNAMNÉ BANÍCKE MESTO S ROZSIAHLYMI PRÁVAMI. JEHO CETRUM TVORÍ ROZSIAHLEŠTVORCOVÉ NÁMESTIE S POZORUHODNÝMI BUDOVAMI Z POSLEDNÝCH STOROČÍ. V MESTE JE NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH KOSTOLOV .
BISKUPSKÁ KATEDRÁLA, PôVODNE FARSKÝ KOSTOL,JE MOHUTNOU GOTICKOU STAVBOUS PEKNÝMI KLENBAMI A BAROKOVÝM ZARIADENÍM. ZO STARÉHO ZARIADENIA JE NAJCENEJŠIA TABUĽOVÁ MAĽBA Z ROKU 1513 PREDSTAVUJÚCA SV. ANNU SAMOTRETIU (METERCIA). V POZADÍ OBRAZU JE VYOBRAZENIE VŠETKÝCH DRUHOV BANÍCKEJ PRÁCE POČNÚC ZAMERIAVAN´M BANÍCKEHO POĽA AŽ PO DOPRAVU RUDY. JE TU AJ KAMENNÉ PASTOFÓRIUM Z ROKU 1507.
PRI FARSKOM KOSTOLE JE KLASICISTICKÁ BUDOVA MESTSKÉHO ŠPITÁLU. V RADE DOMOV NÁMESTIAJE FRANTIŠKÁRSKY KLÁŠTOR A KOSTOL S BAROKOVÝM ZARIADENÍM
UPROSTRED NÁMESTIA LE MESTSKÁ VEŽA, POZOSTATOK PôVODNEJ RADNICE APRI NEJ BÝVALÝ JEZUITCKÝ KOSTOL Z POLOVICE 17. STOR. ZAUJÍNAVÝ TÝM ,ŽE HO EVANIELICI MUSELI POSTAVIŤ PRE JEZUITOV. NÁMESTIU OPäŤ DOMINUJE POMNÍK FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVEJ,KTORÝ BOL Z NEHO NA DLHÝČAS ODSTRÁNENÝ. SÚČASTNÁ RADNICA JE BUDOVOU Z ROKU 1711.
BAROKOVO-KLASICISTICKÁ BISKUPSKÁ REZIDENCIA JE Z RONCA 18. STOR. A PREDŇOU STOJÍ BAROKOVÝ MOROVÝ STĹP.
EVANJELICKÝ KOSTOL Z 18. STOR. JE MIMO NÁMESTIA,PODOBNE AKO AJ SECSSNÝ KOSTOL REFORMOVANEJ CIRKVI Z ROKOCH 1904-1905. V MESTE JE POZORUHODNÉ BANÍCKE MÚZEUM. NACHÁDZA SA TU AJ BANÍCKA ZVONKOHRA.

BETLIAR:
SPOMEDZI GEMERSKÝCH OBCÍ JE BETLIAR JE TURISTICKY NAJZNÁMEJŠIA A NAJNAVŠTEVOVANEJŠIA.NIE PRE GOTICKÝ KATOLICKÝ ALEBO LASICISTICKÝ EVANIELICKÝ KOSTOL, ALE PRE KAŠTIEĽ ANRÁSSYOVCOV S VEĽKÝM PARKOM.
KAŠTIEĽ STOJÍ NA MIESTE HRÁDKU Z 15. STOR.,KTORÝ BOL DO JEHO BUDOVY ZAČLENENÝ PRI PRESTAVBÁCH V 16. STOR., KEĎ SA ROZŠÍRIL O RENESANČNÚČASŤ, ALE NAJMä V ROKOCH 1780-1795 A 1880-1886. POSLEDNÁ PRESTAVBA DALA KAŠTIEĽU CHARAKTER EKLEKTICIZMU KONCOM MINULÉHO STOROČIA.
PARK,KTORÝ MA ROZLOHU VYŠE 70 HEKTÁROV,VZNIKOL AKO TYPICKÝ ANGLICKÝ A SÚČASTNE PRÍRODNÝ PARK KONCOM 18. STOR. OKREM RôZNYCH RASLÍN A DREVÍN BOL OBOHATENÝ AJ O MNOHÉ BUDOVY, NAPR.O SLOBODOMURÁRSKY PAVILÓNČI O ROTUNDOVÚ KNIŽNICU,ALE AJ O VODOPÁD,FONTÁNY,UMELÚ JASKYŇU A POD. KAŠTIEĽ SLÚŽIL DO ROKU 1945 AKO SÍDLO BETLIARSKEJ VETVY ANDRÁSSYOVCOV. PO VOJNE BOLO JEHO ZARIADENIE PONECHANÉ A DOSTAL CHRAKTER MUZEA. OKREM VEĽKEJ KNIŽNICE JE TU ZBIERKA STARÝCH OBRAZOV , ALE NAJMä OBRAZOV Z 19. STOR,ZBIERKA KERAMIKY A PORCELÁNU,N´BYTOK ZO 17-19.STOR.,ZBIERKA POĽOVNÍCKYCH TROFEJI Z CELÉHO SVETA,ZBRÁNÍ A POD. V POSLEDNÝCH ROKOCH BOL NA VYSOKEJ ÚROVNI KOMPLEXNE REŠTAVROVANÝ,ZAČO ZÍSKAL V ROKU 1994 AJ MEDZINÁRODNÉ OCENENIE EUROPA NOSTRA.

GEMERSKÁ POLOMA:
PôVODNE TO BOLI DVE PASTIERSKE A DREVORUBAČSKÉ OBCE .
EVANIELICKÝ KOSTOL JE KLASICISTICKOU TOLERANČNOU STAVBOU Z ROKU 1784, KATOLÍCKY KOSTOL BOL POSTAVENÝ V ROKU 1802 . ABROKOVO A KLASICISTICKY UPRAVENÁ JE AJ STARŠIA ZVONICA V OBCI.

KOCEĽOVCE
PODOBNE AKO V OCHTINEJ, AJ EVANJELICKÝ KOSTOL V KOCEĽOVCIACH ZO 14.STOROČIA JE ZNÁMY MNOŽSTVOM NÁSTENNÝCH MALIEB Z KONCA 14.STOROČIA V PRESBYTÉRIU, KTORÉ BOLI OVPLYVNENÉ TALIANSKOU MAĽBOU. PREDSTAVUJÚ KRISTOLOGICKÝ CYKLUS, ALE AJ POPRSIA PROROKOV A CIRKEVNÝCH OTCOV. ZARIADENIE KOSTOLA JE BAROKOVÉ.

OCHTINÁ
BLÍZKO ŠTÍTNIKA JE STARÁ BANÍCKA OBEC OCHTINÁ, KTORÁ JE ZNÁMA ROMÁNSKO-GOTICKÝM EVANJELICKÝM KOSTOLOM.VÄČŠINA JEHO VNÚTORNÝCH STIEN JE POMAĽOVANÁ FRESCO A SECCO VÝJAVMI Z BIBLIE A ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH. MAĽBY BOLI NAMAĽOVANÉ ERUDOVANÝMI MALIARMI KONCOM 14.STOROĆIA A VYTVÁRAJÚ SKUTOČNÚ BIBLIU PAUPERUM.


ŠTÍTNIK
NESPORNE NAJZAUJÍMAVEJŠÍM MESTEČKOM GEMERA JE ŠTÍTNIK.VZNIKOL V 13.STOROČÍ AKO BANÍCKA OSADA A V ROKU 1328 ZÍSKAL KRUPINSKÉ PRÁVO. NESKÔR TU ŽILO MNOHO REMESELNÍKOV A SÍDLILI TU VÝZNAMNÉ ŽELEZIARSKE PODNIKY. ŠTÍTNIK BOL AJ VÝZNAMNÝM TRHOVÝM MESTEČKOM. NA OKRAJI MESTA BOL V 15. STOROČÍ VODNÝ HRAD, KTORÝ OVPLYVNIL ISTÚ NEPRAVIDELNOSŤ NÁMESTIA. ZRÚCANINY HRADU SA ZACHOVALI. ZAUJÍMAVÉ SÚ MEŠTIANSKE A REMESELNÍCKE DOMY, Z KTORÝCH SI MNOHÉ ZACHOVALI KLASICISTICKÝ CHARAKTER.
NAJVÝZNAMNEJŠOU PAMIATKOU JE VŠAK GOTICKÝ EVANJELICKÝ KOSTOL, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA. IDE O PÔVODNE TROJLOĎOVÚ BAZILIKU ZO 14. A 15. STOROČIA S KRÁSNYMI HVIEZDICOVÝMI A SIEŤOVÝMI KLENBAMI. STENY SÚ POMAĽOVANÉ NA PLOCHE VYŠE 200 m2 NÁSTENNÝMI MAĽBAMI SECCO I FRESCO ZO 14. A 15. STOROČIA A ZNÁZORŇUJÚ RÔZNE NÁBOŽENSKÉ VÝJAVY. ZO ZARIADENIA SA ZACHOVALA BRONZOVÁ KRSTITEĽNICA Z 15. STOROČIA, LAVICE ZO 16. ? 18. STOROČIA, MNOHÉ EPITAFY, HLAVNÝ RENESANČNO-BAROKOVÝ OLTÁR Z ROKU 1636,KAZATEĽNICA Z ROKU 1693 A MNOHO DROBNÝCH PREDMETOV UMELECKÉHO REMESLA. KOSTOL PÔSOBÍ NEOPÍSATEĽNÝM DOJMOM.
KATOLÍCKY KOSTOL JE Z POLOVICE 18.STOROČIA A MÁ BAROKOVÉ ZARIADENIE. PRED NÍM JE MOROVÝ STĹP Z ROKU 1710.
ŠTÍTNIK JE VÝCHODISKOM NA PLEŠIVECKÚ PLANINU, KTORÁ JE SÚČASŤOU CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI SLOVENSKÝ KRAS. ZNAČKOVANÝ CHODNÍK VEDIE NA GERLAŠSKÉ SKALY. Z NICH JE PEKNÝ VÝHĽAD NA ŠIROKÉ OKOLIE.

JELŠAVA
BANÍCKE A ŽELEZIARSKE MESTEČKO Z 13. STOROČIA S NEPRAVIDELNÝM PÔDORYSOM JE DNES CENTROM MAGNEZITOVÉHO PRIEMYSLU. V ROKU 1556 BOLO VYPLIENENÉ TURKAMI A MNOHÍ OBYVATELIA BOLI ODVLEČENÍ DO OTROCTVA.
DOMINANTOU JE KAŠTIEĽ POSTAVENÝ NA ZÁKLADOCH RENESANČNEJ BUDOVY S MOHUTNOU KLASICISTICKOU FASÁDOU.
KLASICISTICKÝ JE AJ KATOLÍCKY DVOJVEŽOVÝ KOSTOL Z ROKU 1849.V ŇOM SÚ DVA STARŠIE OBRAZY Z OKRUHU ZNÁMEHO MALIARA J.L. KRACKERA.
EVANJELICKÝ KOSTOL JE TOLERANČNÝ Z ROKOV 1784-1785, DOPLNENÝ NESKORŠOU VEŽOU. VO VNÚTRI MÁ BOHATO VYREZÁVANÝ OLTÁR A KAZATEĽNICU.
BÝVALÁ RADNICA JE ROKOKOVÁ. V MESTEČKU JE VIACERO BAROKOVOKLASICISTICKÝCH MEŠTIANSKYCH A NIEKOĽKO REMESELNÍCKYCH DOMOV. NACHÁDZAJÚ SA TU ZVYŠKY STREDOVEKÉHO HRADU.
Z CESTY MEDZI JELŠAVOU A ŠTÍTNIKOM VEDIE ODBOČKA DO OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE, KTORÁ JE JEDINOU JASKYŇOU TOHTO DRUHU V EURÓPE. VYNIKÁ JEDINEČNOU KRÁSOU KRIŠTÁĽOV ARAGONITU.

CHYŽNÉ

PÔVODNE PASTIERSKO-ŽELEZIARSKU DEDINU ZALOŽILI SPIŠSKÍ NEMECKÍ ŠOLTÝSI V 14. STOROČí.
VEĽKOU POZORUHODNOSŤOU JE GOTICKÝ KATOLÍCKY KOSTOL SO VZÁCNYM KRÍDLOVÝM OLTÁROM OD MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE Z ROKU 1508, KTORÝ JE NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU. POZORUHODNÝ JE TIEŽ NÁSTENNÝMI MAĽBAMI Z KONCA 14.STOROČIA, MAĽOVANÝM BAROKOVÝM KAZETOVÝM STROPOM A LAVICAMI S ĽUDOVOU ORNAMENTIKOU.
EVANJELICKÝ KOSTOL JE KLASICISTICKÝ.
V OBCI JE DREVENÁ ZVONICA Z 18.STOROČIA.

REVÚCA
PÔVODNE OBEC ZO 14.STOROČIA, NESKÔR MESTEČKO S PRAVIDELNÝM ŠTVORCOVÝM NÁMESTÍM. V ROKU 1556 BOLO VYPLIENENÉ TURKAMI. NACHÁDZALO SA TU VIACERO PECÍ NA TAVENIE ŽELEZNEJ RUDY A HÁMROV.

MÁ VEĽKÝ VÝZNAM PRE SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE. V ROKOCH 1862 ? 1874 TU BOLO JEDNO Z TROCH SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÍ,NA KTOROM PÔSOBILI A ŠTUDOVALI VIACERÍ SLOVENSKÍ NÁRODOVCI (S.ORMIS, A.H.ŠKULTÉTY, J.BOTTO,J.ZOCH). V JEHO BUDOVE JE MÚZEUM.

GOTICKÝ RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL POCHÁDZA Z 15.STOROČIA. NA NOVOGOTICKÝCH OLTÁROCH SA V ŇOM ZACHOVALI VIACERÉ TABUĽOVÉ MAĽBY POCHÁDZAJÚCE PRIBLIŽNE Z ROKU 1500.

EVANJELICKÝ KOSTOL Z ROKOV 1784-1785 JE KLASICISTICKÝ, TIEŽ RADNICA Z ROKU 1809.

MURÁŇ

NAD MALEBNE POLOŽENOU OBCOU DOMINUJE RUINA MURÁNSKEHO HRADU, KTORÝ JE NAJVYŠŠIE POLOŽENÝM HRADOM NA SLOVENSKU (935 m). BOL ZALOŽENÝ BEBEKOVCAMI. JE ZNÁMY LÚPEŽNÝM RYTIEROM MATEJOM BAŠOM A NESKÔR MÁRIOU SZÉCSIOVOU, NAZÝVANOU "MURÁNSKA VENUŠA", MANŽELKOU FRANTIŠKA VESSELÉNYIHO. Z NEHO SA ROZŠÍRILA REFORMÁCIA DO GEMERA. VÝSTUP NA HRAD TRVÁ ASI 1,5 HOD. AUTOM SA MOŽNO DOSTAŤ 5 KM POD HRAD.
V OBCI JE KLASICISTICKÁ RADNICA (1800) A NEOGOTICKÝ KOSTOL.
MURÁŇ JE VÝCHODISKOM DO VÝCHODNEJ ČASTI NÁRODNÉHO PARKU MURÁNSKA PLANINA, KTORÁ JE ZNÁMA POČETNÝMI KRASOVÝMI JAVMI, ZAUJÍMAVOU FLÓROU A FAUNOU. JE SPRÍSTUPNENÁ ZNAČKOVÝMI TURISTICKÝMI CHODNÍKMI. NAJZAUJÍMAVEJŠIE SÚ BRALO CIGÁNKA S HRADOM, VEĽKÁ LÚKA A HRDZAVÁ DOLINA.

TELGÁRT
PÔVODNE RUSÍNSKA PASTIERKA OBEC BOLA POČAS SNP VYPÁLENÁ. PO VOJNE DOSTALA NÁZOV ŠVERMOVO, ALE PO ROKU 1989 SA VRÁTILA K PÔVODNÉMU NÁZVU.
KOSTOL JE BAROKOVO-KLASICISTCIKÝ VÝCHODNÉHO OBRADU Z ROKU1784. POMNÍK SO SÚSOŠÍM PRIPOMÍNA VYPÁLENIE DEDINY.
NÁSTUPNÉ MIESTO NA HLVANÝ HREBEŇ NÍZKYCH TATIER, KTORÝ ZAČÍNA MASÍVOM KRÁĽOVEJ HOLE. NAD OBCOU PRAMENÍ RIEKA HRON.

STRATENÁ
STRATENÁ JE MALÁ DEDINKA S NÁDHERNÝM ÚDOLÍM TZV.STRATENSKOU ÚŽINOU,LEMOVANOU BIZARNÝMI VÁPENCOVÝMI SKALAMI. SAMOTNÁ OBEC BOLA OBCOU BANÍCKOU A HUTNÍCKOU. DO ROKU 1927 TU BOLA ŽELEZIAREŇ.
NAJVÄČŠOU CENNOSŤOU JE SOCHA MÁRIE MAGDALÉNY V TUNAJŠOM NEOGOTICKOM KOSTOLE SV.AUGUSTÍNA, KTORÁ POCHÁDZA ZO SKUPINY UKRIŽOVANIA ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI OD MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
JE AZDA NAJKRAJŠOU Z MÁLA ĽADOVÝCH JASKÝŇ V EURÓPE. SPRÍSTUPNENÁ BOLA V ROKU 1871. VSTUP JE NAD CESTOU A MOŽNO HO DOSIAHNÚŤ PEŠI ZA 20 MINÚT.

DOBŠINÁ
DOBŠINÚ ZALOŽILI NEMECKÍ BANÍCI V ROKU 1326 NA KRUPINSKOM PRÁVE A DLHO BOLA STREDISKOM BANÍCTVA, HUTNÍCTVA A HÁMORNÍCTVA MEDI, STRIEBRA,ZLATA A ŽELEZA, NESKÔR NIKLU, KOBALTU A NAPOSLEDY AZBESTU. NEMCI TVORILI DO KONCA DRUHEJ SVETOVEJ VONY ZNAČNÚ ČASŤ OBYVATEĽSTVA. V DEJINÁCH ICH POSTIHLI DVE POHROMY: V ROKU 1584 MESTEČKO PREPADLI TURCI A ODVIEDLI DO OTROCTVA 362 OBYVATEĽOV. DŇA 18. JÚNA 1945 BRUTÁLNE POSTRIEĽALI V PŘEROVE OPITÍ ČESKOSLOVENSKÍ VOJACI 265 ĽUDÍ ? STARCOV, ŽENY A DETI, KTORÍ SA PO EVAKUÁCII VRACALI DO VLASTI. VÄČŠINA Z NICH BOLA Z DOBŠINEJ.
V ROKU 1680 TU BOLA POSTAVENÁ PRVÁ VYSOKÁ PEC NA SLOVENSKU. MNOHÉ DOMY POCHÁDZAJÚ Z 18. A 19. STOROČIA.
EVANJELICKÝ KOSTOL BOL POSTAVENÝ V GOTICKOM SLOHU V ROKU 1480, ALE KONCOM MINULÉHO STOROČIA BOL V NEOGOTICKOM SLOHU CELKOM PREBUDOVANÝ.
KATOLÍCKY KOSTOL Z KONCA 18. STOROČIA JE BAROKOVÝ.
MESTO JE VÝCHODISKOM DO JUŽNEJ ČASTI SLOVENSKÉHO RAJA. Z NEĎALEKEJ OBCE REJDOVÁ SO ZACHOVALÝMI ĽUDOVÝMI TRADÍCIAMI JE ZAUJÍMAVÝ VÝSTUP NA STOLICU (1476 m).

DEDINKY
OBEC LEŽIACA V JUŽNEJ ČASTI SLOVENSKÉHO RAJA VZNIKLA V R.1933 SPOJENÍM OBCÍ IMRICHOVCE A ŠTEFANOVCE.
BAROKOVO KLASICISTICKÝ KOSTOL BOL POSTAVENÝ V R.1835.

MARKUŠOVCE
MARKUŠOVCE PATRIA K NAJSTARŠÍM OBCIAM NA SPIŠI. ZALOŽENÉ BOLI PRED VPÁDOM TATÁROV V 12.STOROČÍ AKO HRANIČNÁ A STRÁŽNA OBEC. PO VYPÁLENÍ OBCE TATÁRMI SA V LISTINE Z ROKU 1280 SPOMÍNA OBNOVENÁ DEDINA VYBUDOVANÁ NA SPÁLENISKU. OD 13.STOROČIA PATRILA MARIÁSSYOVCOM. TÍ JU VLASTNILI AŽ DO ZRUŠENIA PODDANSTVA. SVOJ NÁZOV DOSTALA OBEC PODĽA JEDNÉHO ČLENA ICH RODU, KTORÝ SA VOLAL MARKO. POČAS SVOJHO PÔSOBENIA V OBCI POSTAVILI MARIÁSSYOVCI NIEKOĽKO HISTORICKY VZÁCNYCH PAMIATOK, KTORÉ SA ZACHOVALI DOPOSIAĽ. CENTRUM OBCE BOLO V ROKU 1993 VYHLÁSENÉ ZA PAMIATKOVÚ ZÓNU.
NAD OBCOU DOMINUJE RANOGOTICKÝ KOSTOL SV.MIACHALA Z 13.STOROČIA.
MARKUŠOVSKÝ HRAD TVORÍ OPEVNENÚ ŠTVORKRÍDLOVÚ STAVBU S KRUHOVITÝMI NÁROŽNÝMI BAŠTAMI A S ÚZKYM NÁDVORÍM. POSTAVENÝ BOL V ROKU 1284. NAJSTARŠOU ČASŤOU HRADU JE MOHUTNÁ OBYTNÁ STRÁŽNA VEŽA. V 14.STOROČÍ BOL PRISTAVANÝ PALÁC. V ROKU 1773 HRAD VYHOREL. AJ KEĎ BOL V ROKU 1789 RENOVOVANÝ, NEBOL UŽ SÚSTAVNE OBÝVANÝ.
KAŠTIEĽ POSTAVIL FRANTIŠEK MARIÁSSY V ROKU 1643 V RENESANČNOM SLOHU. MÁ OBDĹŽNIKOVÝ PÔDORYS S OKRÚHLYMI NÁROŽNÝMI VEŽAMI A KĽÚČOVÝMI STRIELŇAMI. V ROKOCH 1773-1775 BOL KAŠTIEĽ PREBUDOVANÝ V ROKOKOVOM SLOHU. MIESTO ATIKY BOLI ZVÝŠENÉ OBVODOVÉ MÚRY, NA NE PRIMAĽOVANÉ FALOŠNÉ OKNÁ. PRED HLAVNÝ VCHOD BOL POSTAVENÝ POSCHODOVÝ PORTIKUS S KRYTÝM PODJAZDOM NA PRÍZEMÍ. UPROSTRED STRECHY BOLA DOPLNENÁ BAROKOVÁ VEŽIČKA. POSLEDNÁ KOMPLEXNÁ OPRAVA OBJEKTU BOLA UKONČENÁ V ROKU 1994.
LETOHRÁDOK DARDANELY JE VYBUDOVANÝ ZA KAŠTIEĽOM. POSTAVIL HO WOLFGANG MARIÁSSY V ROKOCH 1775-1778. JE VÝZNAMNOU PAMIATKOU ROKOKOVEJ ARCHITEKTÚRY NA SLOVENSKU.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PRVÝKRÁT SA PÍSOMNE SPOMÍNA V ROKU 1268. STARÁ SLOVANSKÁ OSADA NAZÝVANÁ IGLOV DOSTALA MENO PODĽA PRETIAHNUTÉHO TVARU PRIPOMÍNAJÚCEHO IHLU. TESNE VEDĽA TEJTO DEDINY SA USADILI NEMECKÍ KOLONISTI. SVOJU OBEC NAZVALI NOVOU VSOU. OBE TIETO DEDINY V DRUHEJ POLOVICI 13. STOR. SPLYNULI A DALI ZÁKLAD MESTU SPIŠSKÁ NOVÁ VES.
NA JEJ ROZVOJ V 13. A 14. STOROČÍ MALO PODSTATNÝ VÝZNAM PRIVILÉGIUM PRÁVA NA SAMOSPRÁVU UDELENÉ PANOVNÍKOM ŠTEFANOM V. PRE SPIŠSKÝCH SASOV V ROKU 1271. Z HOSPODÁRSKYCH VÝSAD BOLO DÔLEŽITÉ PRÁVO KUTAŤ A ŤAŽIŤ RUDU A PRÁVO TÝŽDENNÝCH TRHOV. V ROKU 1412 BOLA SPIŠSKÁ NOVÁ VES DANÁ DO POĽSKÉHO ZÁLOHU A VYPRACOVALA SA NA VEDÚCE MIESTO MEDZI ZALOŽENÝMI MESTAMI. HOSPODÁRSKY ROZVOJ BOL PODMIENENÝ OBROVSKÝM BOHATSTVOM LESOV A NÁLEZÍSK RÚD. V MESTA SA KONALI ZASADNUTIA VEĽKEJ RADY PROVINCIE 13 SPIŠSKÝCH MIEST. KEĎ BOLI V ROKU 1772 SPIŠSKÉ MESTÁ ZNOVU VČLENENÉ DO UHORSKA, STALA SA ADMINISTRATÍVNYM CENTROM NOVOVYTVORENEJ PROVINCIE 16 SPIŠSKÝCH MIEST.
ĎALŠÍM DÔLEŽITÝM MEDZNÍKOM V JEHO ROZVOJI BOLO POSTAVENIE KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE. CENTRUM MESTA BOLO V ROKU 1992 VYHLÁSENÉ ZA PAMIATKOVÚ ZÓNU.
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE JE NAJCENNEJŠOU HISTORICKOU PAMIATKOU MESTA. SÚČASNÝ KOSTOL BOL POSTAVENÝ V 14. STOROČÍ. V ROKU 1395 KU KOSTOLU PRISTAVALI GOTICKÚ KAPLNKU SV.MICHALA. ŠTÍHLA NEOGOTICKÁ VEŽA KOSTOLA JE SVOJOU VÝŠKOU 87 METROV NAJVYŠŠOU NA SLOVENSKU. NAJKRAJŠÍ VSTUP DO KOSTOLA JE CEZ JUŽNÝ GOTICKÝ PORTÁL S KAMENNÝM RELIÉFOM KORUNOVANIE PANNY MÁRIE.
V INTERIÉRI KOSTOLA JE POZORUHODNÉ SÚSOŠIE UKRIŽOVANIA, KTORÉ POCHÁDZA Z DIELNE MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE A RENESANČNÁ FRESKOVÁ VÝZDOBA ZO ZAČIATKU 16. STOROČIA. VZÁCNY JE AJ TABUĽOVÝ OBRAZ ZNÁZORŇUJÚCI UMUČENÉHO KRISTA A BOLESTNÚ PANNU MÁRIU ZHOTOVENÝ OKOLO ROKU 1500. V SAKRISTII SA NACHÁDZA STRIEBORNÁ MONŠTRANCIA VYHOTOVENÁ NA SPÔSOB GOTICKÉHO OLTÁRA ZO ZAČIATKU 16. STOROČIA.
EVANJELICKÝ KOSTOL BOL VYBUDOVANÝ V ROKOCH 1790-1796 V KLASICISTICKOM SLOHU.
RADNICA JE DVOJPOSCHODOVÁ BUDOVA POSTAVENÁ V ROKOCH 1777-1779. VO VNÚTRI VYNIKÁ HONOSNÉ SCHODIŠTE ZDOBENÉ STĹPAMI, PILASTRAMI A OBLÚKMI.
PROVINČNÝ DOM NA SEVERNEJ STRANE NÁMESTIA VYNIKÁ BOHATOU VÝZDOBOU PRIEČELIA. OBJEKT BOL POSTAVENÝ V 15.STOROČÍ. PÔVODNE BOL SÍDLOM MESTSKEJ RADNICE. V ROKU 1777 KÚPILA BUDOVU PROVINCIA 16 SPIŠSKÝCH MIEST PRE SVOJU SPRÁVU.
REDUTA JE SECESNÁ BUDOVA POSTAVENÁ V ROKOCH 1900-1905. ZO SEVERNEJ STRANY VYNIKÁ MOHUTNÝ VSTUPNÝ PORTÁL.

SMIŽANY
V KATASTRI SMIŽIAN JE NIEKOĽKO LOKALÍT, V KTORÝCH BOLI ODKRYTÉ DÔLEŽITÉ VYKOPÁVKY OBJASŇUJÚCE ŽIVOT ĽUDÍ OD MLADŠEJ DOBY KAMENNEJ NAJVÝZNAMNEJŠOU Z NICH JE HRADISKO NA ČINGOVE.
PO NÁHLOM ODCHODE TATÁROV Z UHORSKA V ROKU 1242 SA NEMECKÍ KOLONISTI OBJAVILI AJ V SMIŽANOCH. PÔVODNÉ OBYVATEĽSTVO TEJTO OBCE VYKONÁVALO PRE KRÁĽA A JEHO ZÁSTUPCOV NA SPIŠSKOM HRADE ŠPECIÁLNE SLUŽBY PRI POĽOVAČKÁCH.
V ROKU 1465 SA STALI SMIŽANY DEDIČNÝM MAJETKOM MAJITEĽOV SPIŠSKÉHO HRADU ZÁPOĽSKÝCH. TÍ DOSTALI HRAD AJ S MESTAMI A DEDINAMI ZA VERNÉ SLUŽBY OD MATEJA KORVÍNA. SMIŽANY PATRILI MEDZI 11 SPIŠSKÝCH MIEST, KTORÉ NEBOLI V POĽSKOM ZÁLOHU.
V ROKU 1531 SA NOVÝMI VLASTNÍKMI SPIŠSKÉHO HRADU A K NEMU PATRIACICH MIEST A DEDÍN STALI THURZOVCI, V 17.STOR. CSÁKYOVCI. V ROKU 1773 POŽIADAL ŠTEFAN CSÁKY MÁRIU TERÉZIU O VYDANIE TRHOVÉHO PRIVILÉGIA PRE OBEC. A TAK SA V SMIŽANOCH KONALI 4 JARMOKY ROČNE SPOLU S TRHOM DOBYTKA. V ROKU 1803 POSTAVIL ŠTEFAN CSÁKY NA OKRAJI OBCE
ŽELEZIAREŇ - MA&S

© Barbakan 2010